Nikola Kallay

Prof. dr. sc. Nikola Kallay, red. čl. HAZU

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
HR-10000 Zagreb, Horvatovac 102A

Telefon: (1)4606133
Fax: (1)4606131
Ured: (1)4606130

e-mail: nkallay@chem.pmf.hr
http://prelog.chem.pmf.hr/~nkallay/

Predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju
Redoviti član, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Glavni urednik, Croatica Chemica Acta

Područje istraživanja: fizikalna kemije koloida i međupovršina.
Razvoj mjernih metoda, teorije i teorijske interpretacije eksperimentalnih podataka.